POLİMEKS HOLDİNG AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, veri sorumlusu sıfatını haiz Levent Mah. Fulyalı Sokak No: 5 Beşiktaş, İstanbul / Türkiye adresinde mukim Polimeks Holding A.Ş. (“Polimeks Holding”) tarafından sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

“İnternet Sitemizi Ziyaretiniz” Sırasında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Bilgiler

Kişisel Veri Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı
İşlem güvenliği (internet sitesi giriş/çıkış bilgileri, trafik bilgileri (bağlantı zamanı/süresi vb.) ve IP adresi). Polimeks Holding’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması.
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.
  • Kötü amaçlı kullanımın engellenmesi.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, www.polimeks.com websitemizde otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

www.polimeks.com İnternet Sitesinde Yer Alan Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Bilgiler

Çerezler hakkında daha detaylı bilgiye Çerez Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Polimeks Holding ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, aşağıda yer almakta olan 3. taraflara aktarılabilecektir;

Aktarım Amacı Alıcı Grubu
Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi. Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;


Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz;

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.


İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.


Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.


Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Polimeks Holding’e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.