Kurumsal kültürüyle
Polimeks Holding...

Kültürümüzde, bir çizgiyle başlar her şey... Mükemmel forma kavuşmak için bilim, birikim, teknik ve sanat noktalarından ilerleyerek kusursuz bir akışla bütüne ulaşır. Her yeni tecrübeyle kuvvetlenen bu kültür, kurumun imzasını taşıyan tüm projelere nüfuz eder. Ortaya çıkan her işte, en küçük ekiplerden en kalabalık birimlere kadar birbirine güvenle bağlı, kurumun felsefesiyle yaşayan, yetenekli ve değerli insanların dokunuşlarına rastlanır.

Sıradışı mimari yapıları ve etkileyici turizm projeleriyle anılan Polimeks Holding, kuruluşundan bu yana Türkiye ve yurtdışında yapısal tarihe iz bırakmış, görkemli eserler inşa etmiş, faaliyetleri kıtalar ötesine ulaşan, asil ve mütevazı duruşuyla tanınan bir kurum.

Mimarlık ve mühendisliğin eskizlerden nihai oluşuma kadar yekpare işleyişi, projelerin yapısal bütünlüğün yanı sıra spesifik işlevlere sahip olmasını da sağlıyor. Bu sayede anıtsal yapılardan hastanelere, arıtma tesislerinden hava alanlarına kadar çok geniş ölçekte projeler, tamamen işler halde hayata geçiyor ve “anahtar teslim” sunuluyor.

Kendi alanında uzman ve dünyanın en önemli firmalarıyla işbirliği yaparak, projelerin baştan sona tüm etaplarını gerçekleştiren Polimeks, geleceğin teknolojilerini kullanarak sektöre öncülük ediyor.

Polimeks Holding’in başarısı yalnızca yüksek mühendislik teknikleri uygulamak ve etkileyici mimari yapılar inşa etmekle sınırlı değil. Polimeks turizm projeleri özgün tasarım ayrıntıları, kendine has temaları ve üst kalite servis donanımlarıyla öne çıkıyor.

Yetenekli ve değerli insanlar Yetenekli ve değerli insanlar
Mükemmel forma kavuşan çizgiler Mükemmel forma kavuşan çizgiler
Yapısal tarihe atılan imzalar Yapısal tarihe atılan imzalar

Kurumu diğerlerinden farklı kılan bir başka özelliğiyse sanata olan yakınlığı; sanat Polimeks’in kalbinde yer alıyor. Polimeks’in sanata yaptığı yatırımlar ve Polart tarafından korunan zengin bir koleksiyon tüm çalışanlara ilham veriyor.

<h1>
	Kurumsal kültürüyle<br />
	<span>Polimeks Holding...</span></h1>

DEĞERLERİMİZ

İnsanı anlamak.

İnsanı anlamak.

Hayata geçirdiğimiz tüm projelerin, yaşadığı çevrenin gelenekleri, kültürü ve anlayışıyla bütünleşmesi bizim için öncelik taşıyor. Yapıların sahip oldukları formlar, yenilik kadar aşinalık hissi yaratmalı, modern işlevler kadar beşeri ayrıntılar da barındırmalı. Bulunduğu kültürün insanları tarafından kolayca benimsenecek olması, Polimeks imzalı projelerimizin tasarımındaki en önemli unsur. Barındırdıkları işlevler ise sezgisel ayrıntılarda insana kullanım kolaylığı yaratırken, büyük ölçekteki fonksiyonlar kusursuz sistemlerin işleyişine hizmet ediyor. Böylece projeye ait tüm elementler, maddenin yapıtaşları gibi her seviyede bütünlüğü ve ahengi yansıtıyor.

İleriye taşımak.

İleriye taşımak.

Sorumluluğunu aldığımız projeleri, tüm ihtiyaç ve talepleri karşılar halde teslim etmek, bizim için işin asli gerekliliğini tanımlar. Başarı ölçütümüz ise daha fazlasıdır. Projeleri beklentilerin ötesine taşıyarak, yarına odaklı fikirler geliştirdiğimizde başarıyı tam anlamıyla nitelendirmiş oluruz. Verimli işleyiş, etkili planlama, akılcı lojistik ve hızlı karar alma kabiliyetlerimizi projelere düşük maliyetler olarak yansıtmak da yine bir başka başarı ölçütümüzdür.

Verimli birliktelik.

Verimli birliktelik.

Polimeks için 37.000’in üzerinde personelinin iyi şartlarda çalışması ve güvenliği büyük öncelik taşır. En tepe yönetimden, en küçük birime dek ahenk ve anlayış içinde bir düzenle çalışırız. Bu yapı, Polimeks’i her daim sağlam zeminler üzerinde ayakta tutar. Projelerimizi hayata geçirirken müşterilerimizi de ekibin bir parçası olarak kabul eder ve önemli süreçlere dahil ederiz. Böylelikle tüm işleyiş, baştan sona tek bir vücut halinde tamamlanır ve verimlilik en üst seviyelere taşınır.

Yapıcı ve kalıcı olmak.

Yapıcı ve kalıcı olmak.

Tecrübe, düzenli bilgi erişimi ve etkin yapılanma, ortaya koyduğumuz işlere hız ve akıcılık olarak yansır. Çözümleri, ihtiyaç ve talep merkezinde geliştirmek ise her zaman yapıcı bir anlayış sağlar. Hayata geçirilen büyük projelerin değişken koşullara sahip olması olağan bir durumdur. Yeni koşullara hızla adapte olabilme kabiliyeti ise olağanüstü etkili sonuçlar yaratır. Projelerin tamamlanması kadar kalıcılığı da büyük önem taşır. Projelerin planlama aşamasında tüm hazırlıklar, uzun vadeler öngörülerek yapılır. Yapım aşamasında sürekli test edilen çevresel koşullar ve bunların sonuçları iyi analiz edilerek sürdürülebilirlik sağlanır.

KALİTE POLİTİKASI

Kalite, devamlılık ve sürekli gelişim gerektiren bir süreç... Polimeks kurum kültüründe kalite, bir hedeften çok öncelik olarak tanımlanır. Projelerin planlama anından başlayıp uygulama sürecine ve teslimatına dek varlığını sürdüren, sonrasında da devam eden önemli bir önkoşul olarak kabul edilir.

Bu sayede Polimeks Holding'in kurumsal algısı, Türkiye’de ve uluslararası alanlarda kalite kavramıyla bağdaştırılıyor. Bu algıyı korumak, geliştirmek ve büyütmek; yegâne hedefimiz.

Aşağıdaki 7 madde, Polimeks Kalite Politikası'nın ana fikrini yansıtıyor:
 1. Çalışmaların devamlılığını ve akıcılığını sağlayacak sürdürülebilir kaynaklar yaratmak.
 2. Kurumsal bilgi ve tecrübeleri modern teknoloji ve yeni bilgilerle harmanlamak, yeni deneyimleri kaydederek kurum hafızasını zenginleştirmek.
 3. Kurumsal başarı ve kaliteyi etkileyen süreçleri ayırt edip, bunları geliştirmek ve yaygınlaşmasını sağlamak.
 4. Kalite yönetim sisteminin kusursuz işleyişini sağlayarak maliyetleri düşürmek.
 5. Nitelikli ve deneyimli çalışanlara hak ettikleri değeri vererek, kalifiye insan gücünü çoğaltmak.
 6. Müşterilerin beklentilerini tam olarak karşılamak, başarı ölçütü olarak beklentilerin fazlasını sunmak ve projelere somut değerler eklemek.
 7. Kurumu ve ortaya konan her işi bir adım ileri taşıyacak yenilikleri düşünüp tasarlamak, yaratıcılığa ve gelişime öncelik vermek. sunmak ve projelere somut değerler eklemek.
 • <h1>
	Kurumsal kültürüyle<br />
	<span>Polimeks Holding...</span></h1>
 • <h1>
	Kurumsal kültürüyle<br />
	<span>Polimeks Holding...</span></h1>
 • <h1>
	Kurumsal kültürüyle<br />
	<span>Polimeks Holding...</span></h1>
 • <h1>
	Kurumsal kültürüyle<br />
	<span>Polimeks Holding...</span></h1>
 • <h1>
	Kurumsal kültürüyle<br />
	<span>Polimeks Holding...</span></h1>

SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE (SEÇ) POLİTİKASI

Kurumumuzun tüm çalışanları, SEÇ sorumluluklarının bilinciyle hareket eder ve hedeflerin gerçekleşebilmesi için iş ortamlarının güvenliğini ve çevreyi sürekli iyileştirmekle birlikte uygulamalara katılma yükümlülüğü taşır. Polimeks Holding olarak, SEÇ politikamızı tanımlayan aşağıdaki ifadeler, taahhütümüzdür.

Aşağıdaki 5 madde, Polimeks Sağlık, Emniyet, Çevre Politikası'nın ana fikrini yansıtıyor:
 1. Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki yasal şartlara , diğer düzenlemelere ve müşteri koşullarına uygun çalışmalar yapacağız.
 2. Kaynağa ve ortama yönelik tedbirler alarak, tehlikeyi kaynağında önlemek veya azaltmak; mümkün değilse toplu veya kişisel korunma yöntemleri ile çevre ve iş kazalarının oluşmadan önce önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapacağız.
 3. SEÇ yönetim sistemini sürekli gözden geçirerek önemli çevre boyutlarını ve riskleri kontrol altına alacağız.
 4. Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağız.
 5. SEÇ bilincinin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesini, çalışanlarımızın katılımını sağlamak ve farkındalığını arttırmak için gerekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüteceğiz.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE UYUM POLİTİKASI

Son yıllarda, kamu görevlilerinin yolsuzluklarını yasaklayan yasaların çıkarılması uluslararası çapta hız kazandı ve pek çok ülke şimdiye kadar, uluslararası yolsuzluğu ya da kendi yargı alanındaki tüzel kişiler tarafından başka ülkelerde kamu görevlilerinin yolsuzluk yapmasını suç haline getiren yasalar çıkardı. Pek çok ülkede halihazırda özel taraflar arasında rüşveti yasaklayan yasalar bulunuyor.

Uluslararası seviyede ve dünya genelindeki çeşitli yargı alanlarında faaliyet gösteren çokuluslu bir kuruluş olarak POLİMEKS ve POLİMEKS yetkilileri, 22 Şubat 2010 tarihli, 27501 sayılı Resmi Gazete'de belirtildiği gibi yalnızca yerel mevzuatlara tabi değildir:

 • Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014);

ayrıca, aşağıda listelenen çeşitli uluslararası anlaşmaları onaylamış ülkeler de dahil olmak üzere, pek çok ülkenin kamu görevlilerinin yolsuzluk yapmasını ve özel taraflar arasındaki yolsuzluğu yasaklayan yasalarına da tabidir:

 • OECD'nin Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi;
 • Birleşmiş Milletler Yolsuzluğa Karşı Mücadele Sözleşmesi;
 • Avrupa Komisyonu Yolsuzluğa Karşı Mücadele Sözleşmesi;
 • ABD'de yürürlüğe giren Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası (FCPA);
 • Birleşik Krallık'ta yürürlüğe giren Rüşvet Yasası (UKBA);
 • ve bu sözleşmelere yapılan düzeltmeler ve eklemeler.

Yürürlükte bulunan yolsuzlukla mücadele yasalarına, özel taraflar ve ayrıca kamu görevlileri arasında yolsuzluk yasağına uymak üzere POLİMEKS, aşağıdaki Uyum Politikası'nı uygulamaya koydu.

KAPSAM

Bu beyanat, dünyanın herhangi bir yerinde faaliyet gösteren POLİMEKS'in satıcı, tedarikçi, temsilci, üstlenici, alt-üstlenici ve acenteleri de dahil olmak üzere POLİMEKS'in tüm faaliyetleri için geçerlidir.

UYUM TAAHHÜDÜ

İştirakleri ve diğer bağlı kuruluşları ile birlikte (toplu halde, “POLİMEKS”) POLİMEKS, faaliyetlerinde yukarıda listelenen yürürlükteki tüm yasalara uymayı taahhüt eder.

Ayrıca POLİMEKS, yalnızca yasal gerekliliklere uymayı amaçlamakla kalmaz, faaliyetini yüksek dürüstlük ve doğruluk seviyesine göre yürütmeyi amaçlar. Bu taahhütler ve beklentiler, bu beyanat da dahil olmak üzere, daha bütünlüklü olarak POLİMEKS'in İş Etiği Kuralları’nda ve ilgili politika ve prosedürlerde (toplu olarak “İş Etiği Kuralları”) ortaya konmuştur.

İş Etiği Kuralları'nda sunulduğu gibi, POLİMEKS'in her görevlisinin, yöneticisinin, çalışanının ve iş ortağının, POLİMEKS adına olan sorumluluklarındaki icraatlarında iyi niyetle ve dürüstlükle ve tüm geçerli yasa, kural ve yerel mevzuatlara uygun davranması beklenmektedir.

Yasadışı ya da uygunsuz davranışa dair herhangi bir belirtiyi tüm çalışanların uygun bir şekilde rapor etmeleri beklenmektedir.

POLİMEKS, kendisi için geçerli olduğu gibi iş ortaklarının da İş Etiği Kuralları'na uyum gösterdiğinden emin olmak için çeşitli prosedürleri uygulamaya koyacaktır. Bu kurallar ile ortaya konan standartlara uyum göstermeyen her çalışan, ihlalin niteliği göz önünde bulundurularak, iş akdinin sona erdirilmesi de dahil olmak üzere cezalandırmaya tabi tutulabilir.

Bu politika, bir aylık süre aralığında düzenli olarak gözden geçirilecek ve muhtelif zamanlarda gerekli görüldüğünde güncelleştirilebilecektir.

01.06.2015

SERTİFİKALARIMIZ