ALTYAPI & ULAŞIM PROJELERİ

Aşkabat Su Arıtma Tesisi

Aşkabat – 2009

Aşkabat Su Arıtma Tesisi, mevcut arıtma tesislerine ek olarak, Garakum Kanalı’ndan alınan suyun arıtılarak şehrin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla kuruldu.

  • Aşkabat Su Arıtma Tesisi
  • Aşkabat Su Arıtma Tesisi
  • Aşkabat Su Arıtma Tesisi
  • Aşkabat Su Arıtma Tesisi
  • Aşkabat Su Arıtma Tesisi

250.000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi, 1.000.000 m3’lük ön çöktürme havuzu, kaskatlı havalandırma havuzu, flokülasyon ve durultucu binası, K-tipi filtreler, temiz su deposu ve pompa istasyonu, kimyasal dozlama ve depolama binası, sodyum hipoklorit üretim binası ve dezenfeksiyon, trafo ve jeneratör binası ile yardımcı ünitelerden oluşuyor. Projeye, Gündoğar Bölgesi’nde inşa edilen 2 adet 10.000 m3’lük temiz su depolama tankı ve pompa istasyonu ile 140 cm çapında ve 10 km uzunluğundaki CTP boru hattı da dahildir.